Kurs på Vikingmarknaden 2016 Courses at the Viking market

Lærarbeid – Leatherwork
13059473_10156848497995444_2117216159_n
Hamish Odinson, Scotland

11760226_10155880513520444_622843000714803666_n 13016601_10156845541675444_721597229_o 13020575_10156845538665444_1507400342_n 13022306_10156845536705444_462249924_n
Lærkurs, der du kan lage deg belte og/eller veske. Pris 600 Nok + materialer. Ta kontakt med Hamish selv. Han holder til på sydenden av grindhuset.

Leatherwork course, where you can make your own belt and/or a purse. Price 600 Nok + materials. Get in touch with Hamish at his stall at the south end of the grind house.

Viking / Glima bryting – Wrestling
Lars Enoksen
Lars Magnar Enoksen, Eidsvoll

Kurs i Glimabryting for barn. Kurset er GRATIS! Lars vil og arrangere offentlig trening og konkurranser med de voksne bryterne – både kvinner og menn. Courses in Glima wrestling for children. The course is FREE! Also a training camp leading to public displays and competitions from both women and men.

IMG_0291-Edit - k-1  Barneglima - k
IMG_0242-Edit - k 268351_1438142249174_1701560242_714456_7559523_n

Runer og Mytologi – Runes and Mythology
Lars har utallige bokutgivelser bak seg, på flere språk. Han vil holde teoretisk/praktiske kurs innen temaer som runer, galder og mytologi. Kurs i runer Pris 300 Kr

Lars is a published author on many topics in several languages. He will also run courses within runes, galder and mythology – in English if necessary. Rune course Price 300 Nok

11133646_10153218092394491_5544774710064391694_n
9788251625159 9789175453170

Musikkforståelse & Praksis – Music understanding & Practice
11164709_435382519973453_5016146495238694347_n 12019793_10153055062256456_3514219265745183541_n
Kjell Bråthen, Bergen

To musikkseminarer, i tillegg til spennende musikalske eventyrstunder for barn og voksne.

Kursene går tirsdag 17-20 «Musikkforståelse og kommunikasjon» Avgift kr 300 Kr. Onsdag & torsdag samme tid: «Lær å spille historisk musikk».  Avgift 500 Kr for begge kvelder.

Two music seminars, added to his exciting musical storytelling sessions for children and adults. And he’s got a beautiful sales stall with lots of instruments, both for children as well as for skilled musicians.

Classes run Tuesday 5-8pm «Music understanding & communication»  Fee 300 Nok. Wednesday-Thursday same hours «Learn to play historical music» Both nights 500 Nok.

Historiefortelling – Storytelling
34259_131659340207440_105459372827437_169463_2736818_n 20130719_171100 22959844924_ac1f575f28
Adrian Spendlow, York     Multi National Saga & Story trail         Hotel «Grill»house

Adrian vil ha multinasjonal historiefortelling av små historier der publikum tar aktivt del i å gjenoppleve hendelser fra fortiden. Han vil og ha kurs i historiefortelling og formidling i «grillhuset» utenfor hotellets hovedinngang kl 17:30-19:30 hver dag. Ingen kursavgift men vi foreslår frivillig gave på 50 kr pr gang. Vær og beredt på hans impulsive fortellinger i alle telt gjennom hele marknaden!

Adrian will perform multi-national mini-sagas where the audience join in to reenact exciting events from our past. He will also be hosting a storytelling circle and story share in the round «grill» outside the main entrance to the hotel at 5:30-7:30 each day during the market. There is no set fee, but we suggest a donation of 50 Nok per day. Watch out also for his attempt to tell a tale at every tent!

Blankvåpen Trening og Show – Combat Training and Show
IMG_9349-Edit - k  11885190_10153124535772362_5186639494954260724_n  424194_100791803382102_1194354885_n
Vibeke Koehler, Bergen                                                                                          Joh Os, Bergen

En av de mest spennende kampdronninger i Europa (våre ord – hun er alt for beskjeden) vil trene krigere fra mange land til spektakulære show under marknaden! Har du litt erfaring og er med i en kampgruppe kan du delta i trening og show. Men husk at reglene er klare, så ikke bli sur dersom du får beskjed om noe du ikke liker. Kampsport er mer enn lek, og ikke ufarlig! Er du villig til å underordne deg under Vibeke så send en mail!

Treningsleir fra tirsdag til torsdag. Joh Os sørger for at dere er samkjørte under Vibekes kommando. Dette blir og starten på Njardars egen kampgruppe, så bli med så mange som er våpenføre! Ja, selvfølgelig kvinner og!!

One of the most exciting queens of viking battle training and shows in Europe! (ok, our words – she is far too modest) will train fighters from all over the world during our market! There will be spectacular shows, and if you have some practise and belong to a group, you might be allowed to take part. But remember, the rules are clear, so don’t get grumpy if you are told something you don’t like. Sword fighting (+axe & spear) is not (only) playing, and it can be dangerous. If you are ready to submit to Vibeke send us an e-mail.

Training camp Tuesday to Thursday. Run by Joh Os. He will make sure you work together under Vibekes command. This will also be the start of Njardars own fighters, so join in as many as know how to carry a weapon! Yes of course, women as well!!

Send kurspåmeldinger til marknad @njardar-vikinglag.no
Send applications to market @njardar-vikinglag.no