PROGRAM FREDAG-SØNDAG

Fredag …. juli

11:00 Portene opnar

11:45 Krigere, glimakjemper og musikere

– oppstilling ved inngangen – marsjerer gjennom leiren

12:00 Opningsseremoni ved skalden og høvdingen

12:30 Kampoppvisning ved Vibeke og krigerne

13:00 Multinasjonal Saga og historiefortelling på scenen

13:30 Lekegoden og trollet utfordrer glimakjempene

14:00 Njardarleik (Knattleikr=ballspill)

15:00 Glima mesterskap innledende runde – finale lørdag

16:00 Barnas musikkeventyrstund i Grindhuset

16:45 Lekegoden og trollet utfordrer publikum!

17:30 Adrian Spendlows Historiesirkel i ”Grillhuset” utenfor hotellets hovedinngang.

18:00 Markedet stenger – velkommen tilbake i morgen!

Kl 21:00 Musikerne reiser ut med vikingskipet

Kvar dag, heile dagen:

Bandet …….  spiller rundt på området.

Vikingskipet tar folk på fjorden. Billetter i inngangen.

Trellemarked ved: Nordic Int. Slave Trading Company

Bogeskyting utenfor leiren.

Friggs Kjøkken serverer vikingmat.

Alle aktiviteter foregår ved scenen og idrettsplassen.

___________________________________________________
Program – ENGLISH
Friday 22nd of July

11:00 Gates open

11:45 Warriors , glima wrestlers and musicians meets by the entrance – march through the camp to stage

12:00 Opening Ceremony by the skald and the chieftain

12:30 p.m. Fight Show by Vibeke and her warriors

1:00 pm Multi-National Saga and Story trail at the stage

1:30 p.m. Games chieftain and the Troll challenge the Glima wrestlers

2 p.m. Njardarleikr (Knattleikr=ball game)

3 p.m. The Annual Glima Mastership begins

4 p.m. Children’s Musical storytime in the Grind house

4:45 p.m. Games chieftain and the Troll challenges viewers

5:30 p.m. Adrian Spendlow’s History circle in the ”Grill house” outside the hotel main entrance.

6 p.m. Market closes – Welcome back tomorrow!

9 p.m. The musicians go out with the Viking ship

Every day, all day long :

Band ……… playing around the area.

Viking Ship takes people out on the fjord. Tickets at the gate

Slave trade with Nordic Int. Slave Trading Company

Archery at the archery field outside the camp.

Friggs kitchen serves Viking food.

All activities take place at the scene and sports ground.

____________________________________________________________
Lørdag 23. juli

11:00 Portene opnar

11:45 Krigere, glimakjemper og musikere

– oppstilling ved inngangen – marsjerer gjennom leiren

12:00 Opningsseremoni ved skalden og høvdingen

12:30 Kampoppvisning ved Vibeke og krigerne

13:00 Multinasjonal Saga og historiefortelling på scenen

13:30 Lekegoden og trollet utfordrer glimakjempene

14:00 Njardarleik (Knattleikr=ballspill)

15:00 Glima mesterskap finale

16:00 Barnas musikkeventyrstund i Grindhuset

16:30 Bueskyterkonkurranse – innledende runde

16:45 Lekegoden og trollet utfordrer publikum!

17:30 Adrian Spendlows Historiesirkel i ”Grillhuset” utenfor hotellets hovedinngang.

18:00 Markedet stenger – velkommen tilbake i morgen!

Kvar dag, heile dagen:

Bandet ……… spiller rundt på området.

Vikingskipet tar folk på fjorden. Billetter i inngangen.

Trellemarked ved: Nordic Int. Slave Trading Company.

Hesteridning for barn.

Bogeskyting utenfor leiren.

Friggs Kjøkken serverer vikingmat.

Alle aktiviteter foregår ved scenen og idrettsplassen.

________________________________________________________

Program – ENGLISH

Saturday 23rd of July

11:00 Gates open

11:45 Warriors , glima wrestlers and musicians meets by the entrance – march through the camp to stage

12:00 Opening Ceremony by the skald and the chieftain

12:30 p.m. Fight Show by Vibeke and her warriors

1:00 pm Multi-National Saga and Story trail at the stage

1:30 p.m. Games chieftain and the Troll challenge the Glima wrestlers

2 p.m. Njardarleikr (Knattleikr=ball game)

3 p.m. The Annual Glima Mastership finals

4 p.m. Children’s Musical storytime in the Grind house

4:45 p.m. Games chieftain and the Troll challenges viewers

5:30 p.m. Adrian Spendlow’s History circle in the ”Grill house” outside the hotel main entrance.

6 p.m. Market closes – Welcome back tomorrow!

Every day, all day long :

Band  ………. playing around the area.

Viking Ship takes people out on the fjord. Tickets at the gate

Slave trade with Nordic Int. Slave Trading Company.

Horse riding for children.

Archery at the archery field outside the camp.

Friggs kitchen serves Viking food.

All activities take place at the scene and sports ground.

______________________________________________________

Sundag 24. juli

11:00 Portene opnar

11:15 Njardarleik (av Knattleikr=ballspill)

11:45 Krigere, glimakjemper og musikere

– oppstilling ved inngangen

12:00 Opningsseremoni ved skalden og høvdingen

12:30 Kampoppvisning ved Vibeke og krigerne

13:00 Multinasjonal Saga og historiefortelling på scenen

13:30 Njardarleik (Knattleikr=balleik)

14:00 Bogeskytar konkurranse FINALE I LEIREN

15:00 Lekegoden og trollet utfordrer publikum på idrettsplassen

16:00 Markedet stenger

Kvar dag, heile dagen:

Bandet ………… spiller rundt på området.

Trellemarked ved: Nordic Int. Slave Trading Company

Vikingskipet tar folk på fjorden – Billetter i inngangen.

Bogeskyting utenfor leiren.

Friggs Kjøkken serverer vikingmat.

 Alle aktiviteter foregår ved scenen og idrettsplassen.

__________________________________________________

Program – ENGLISH

Sunday 24th of July

11 a.m. Gates open

11:15 p.m. Njardarleikr (from Knattleikr=ball game)

11:45 p.m. Warriors , glima wrestlers and musicians

meets by the entrance – march through the camp to stage

12 noon Opening Ceremony by the skald and the chieftain

12:30 p.m. Fight Show by Vibeke and her warriors

1 p.m. Multi-National Saga and Story trail at the stage

1:30 p.m. Njardarleik (Knattleikr= ballgame)

1:30 p.m. Children Musical stories in the Chieftain house

2 p.m. Archery competiton FINALS

3 p.m. Games chieftain and the troll challenges viewers on the sports field

4 p.m. Market closes

Every day, all day long :

Band ………… playing around the area.

Slave trade with Nordic Int. Slave Trading Company.

Viking Ship trips on the fjord – Tickets at the entrance.

Archery at the archery field outside the camp.

Friggs kitchen serves Viking food.

All activities take place at the scene and sports ground.